Čerstvě namleto > GfK bude pro CzechTourism měřit cestovní ruch v turistických regionech

GfK bude pro CzechTourism měřit cestovní ruch v turistických regionech

Vítězem tendru „Domácí a příjezdový cestovní ruch – tracking“, organizovaného Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se stala výzkumná agentura GfK Czech.

Ta bude v následujícím období po celé České republice ve spolupráci se společností MindBridge Consulting realizovat projekt, jehož cílem je zajištění kontinuální zpětné vazby od návštěvníků turistických regionů a oblastí, se zaměřením na profil návštěvníků, chování v rámci návštěvy a na spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami.

Během tohoto a příštího roku uskuteční GfK spolu s MindBridge Consulting 34 tisíc rozhovorů ve více než 90 lokalitách rozmístěných ve všech turistických regionech České republiky. Zatímco v minulosti předcházející projekt „Příjezdový cestovní ruch“ sledoval pouze zahraniční návštěvníky, v nové a modernizované podobě bude vedle této kategorie návštěvníků věnována pozornost i domácímu cestovního ruchu. Bude sledován profil návštěvníků a jejich spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami v cestovním ruchu v jednotlivých regionech. „Touto cestou získáme cenné informace například o tom, odkud návštěvníci přijeli, za jakým účelem, jaká místa navštívili či navštíví, jaký způsob dopravy a ubytování zvolili, kolik při svém pobytu utratí a za co, jaké aktivity je nejvíce zajímají a jaké typy služeb využívají, s čím byli spokojeni a kde naopak vidí problémová místa a prostor pro zlepšení,“ říká Tomáš Drtina, ředitel společnosti GfK.

Výsledky projektu budou průběžně vyhodnocovány, výstupy by měly přispět k dalšímu posilování kvality cestovního ruchu v České republice. Soňa Machová, vedoucí oddělení marketingového výzkumu agentury CzechTourism a hlavní koordinátorka celého projektu, dodává: „Do projektu je kromě naší agentury a kolegů z MMR zapojen i Český statistický úřad a řada dalších odborníků z oblasti cestovního ruchu. Cílem je, aby výstupy z výzkumu sloužily širšímu okruhu uživatelů a byly zdrojem dat také pro destinační společnosti působící v turistických regionech po celé České republice.“

Kontakt: Andrea Patočková, Marcom, +420 296 555 422, andrea.patockova@gfk.com.

GfK bude pro CzechTourism měřit cestovní ruch v turistických regionech