Čerstvě namleto > GDPR sa nás najviac dotýka v kyberpriestore, najmä v mailových newsletteroch a na webových stránkach

GDPR sa nás najviac dotýka v kyberpriestore, najmä v mailových newsletteroch a na webových stránkach

Viac ako tri štvrtiny opýtaných počuli o GDPR, novom nariadení Evropskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré nedávno vstúpilo do platnosti. Najviac sa ich táto téma dotýka v kyberpriestore. Zistil to výzkum spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Najviac sa GDPR respondentov dotýka na internete, kde musel najväčší počet opýtaných nanovo odsúhlasiť podmienky užívania. Najviac to opýtaní zaznamenali pri e-mailových newsletteroch; ale taktiež aj pri používaní webových stránok, nákupe v eshopoch a používaní sociálnych sietí.

Medzi oblasti, kde sa GDPR dotýka respondentov najmenej, spadá poväčšine pracovné prostredie alebo služby: s nutnosťou odsúhlasiť nové podmienky používania služieb u svojho operátora sa stretlo 17 % opýtaných, podpísať dodatky k pracovnej zmluve u zamestnávateľa muselo 10 % a rovnakú situáciu absolvovalo v banke 6 % a v poisťovni 4 % opýtaných.

Respondenti ďalej odpovedali na otázku, či si pozorne prečítali znenie podmienok, zmlúv a dodatkov, ktoré v súvislosti s GDPR museli nanovo odsúhlasiť. Zhruba polovica odpovedala, že tieto podmienky čítala (vždy alebo väčšinou) pozorne na sociálnych sieťach, v eshopoch alebo pri aplikáciách v mobile, tablete a počítači.

Necelá polovica respondentov (48 %), ktorí o téme GDPR vedia, víta nové prísnejšie pravidlá spracovávania svojich osobných údajov. Veľká časť (46 %) sa však vyjadrila, že neveria, že GDPR pomôže znížiť zneužívanie osobných údajov. Pätinu opýtaných naopak obťažoval súhlas s novými podmienkami.

Kontakt:

Tisková zpráva: GDPR sa nás najviac dotýka v kyberpriestore, najmä v mailových newsletteroch a na webových stránkach