Čerstvě namleto > Air Bank je pro studenty nejsympatičtější bankou

Air Bank je pro studenty nejsympatičtější bankou

Každý čtvrtý student není klientem žádné banky. Výběr banky je ovlivněn rodinou, zejména matkou. Studenti ve věku od 15 do 19 let disponují částkou 2000 Kč pro svou potřebu. Nejsympatičtější bankou pro studenty je Air Bank. Zjištění pocházejí z volně prodejné studie GfK Studenti a banky.

Podle výsledku studie společnosti GfK, zaměřené na vztah studentů a bank, pouze každý čtvrtý studující ve věku 15-25 let není klientem žádné finanční instituce.

Studenti ve věku od 15 do 25 let mají k financím a finančním produktům spíše opatrný vztah, nechtějí se zadlužovat a nakupují primárně z uspořených peněz. Vřelejší vztah k bankám a jich produktům přichází až s vyšším věkem a začátkem studia na vysoké škole.

Ti studenti, kteří již mají nějaký účet v bance, se přiznávají k tomu, že výběr banky byl ovlivněn hlavně rodinou a doporučením rodičů. Klíčovou roli při rozhodování přitom hraje matka.

Samostatný výběr banky je typický spíše pro studenty starší 20 let, z nichž si téměř třetina banku vybrala zcela sama. To může souviset s tím, že tito studenti již často nebydlí s rodiči a disponuji větší částkou peněz měsíčně.

Zeptali jsme se studentů, aby jmenovali banku, která je jim zvláště sympatická bez ohledu na to, zda jsou jejími klienty. První jmenovanou se 34 procenty byla Air Bank.

Naprostá většina studentů ve věku 15 -19 let stále žije s rodinou (90 procent) a měsíčně má k dispozici něco málo přes 2.000,- Kč.

„V dnešní době, kdy dochází k rychlé expanzi digitálních technologií, jsou právě studenti středem zájmu mnoha společnosti, protože právě studující populace je nejaktivnějším uživatelem smartphonů a internetu. Pokud si tedy mají zvolit právě vaši banku, musíte myslet na to, co je doopravdy zajímá a je pro ně atraktivní,“ uvádí Kristina Hanušová, Sector Leader Financial Services&Technology z GfK.

O výzkumu

Zjištění pocházejí z volně prodejné studie GfK Studenti a banky. Výzkum byl proveden metodou kombinace CAWI a CAPI na vzorku 351 respondentů repre populace v květnu 2017 v České republice.

Kontakt: Andrea Patočková, Marcom, +420 296 555 422, andrea.patockova@gfk.com.

Air Bank je pro studenty nejsympatičtější bankou