Agentury > OPINION WINDOW s.r.o. - přidružený člen

OPINION WINDOW s.r.o. - přidružený člen

Velmi dobře víme, že tím, kdo rozhoduje o úspěchu vašich produktů nebo služeb je nakonec vždy spotřebitel. Dvacet let zkušeností se všemi typy výzkumů a přesvědčení, že nestačí jen naslouchat, ale umět i interpretovat, nás řadí mezi nejúspěšnější agentury na českém trhu.

Adresa agentury

Jeremenkova 53
147 00 Praha 4

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • mystery shopping
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • telekomunikace