Agentury > Nielsen Admosphere a.s.

Nielsen Admosphere a.s.

Nielsen Admosphere a.s. realizuje nejrozsáhlejší, metodologicky a technologicky nejnáročnější výzkumy: Elektronické měření sledovanosti televize (TV metry), Výzkum návštěvnosti a sociodemografie internetu V ČR (NetMonitor) a na Slovensku (AIMmonitor) a Monitoring reklamních výdajů v médiích v ČR (Admosphere).

Adresa agentury

Českobratrská 2778/1
130 00 Praha 3

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • vlastní CATI studio
 • vlastní online panel

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • akademická sféra
 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • státní sféra
 • telekomunikace
 • výzkumy veřejného mínění