Agentury > Millward Brown Czech Republic s.r.o.

Millward Brown Czech Republic s.r.o.

Kantar Millward Brown je odborníkem na efektivní marketingovou komunikaci, trackingové studie a strategické řízení značek. S využitím integrovaných marketingových řešení – kvalitativních i kvantitativních – pomáhá svým klientům budovat silné značky na trhu a nabízet konkurenceschopné služby. Nabízí unikátní rozsah dat z databází i informace z mezinárodních projektů a rozsáhlé zkušenosti z oblasti digitálního výzkumu.

Adresa agentury

Klimentská 10
110 00 Praha 1

Tel.: 225 300 249
Fax: 225 300 300

http://www.millwardbrown.com

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • mystery shopping
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • vlastní CATI studio

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • akademická sféra
 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • telekomunikace